Jdi na obsah Jdi na menu
 


SERIÁL O VYSTAVOVÁNÍ PSŮ

17. 1. 2008

VYSTAVOVÁNÍ PSŮ - I.část

Na výstavu bychom s pejskem rádi šli, ale nevíme kde a jak se přihlásit, jak toho našeho fešáka upravit, co ho naučit, aby nedělal ostudu a aby se předvedl v celé své kráse. Zkrátka potřebujeme se dozvědět další podrobnosti a informace o výstavách a vystavování psů.

ZDE JSOU:

Předpokládejme, že již máte svého psího miláčka, a protože vám není lhostejný, rádi byste se s ním zúčastnili nějaké výstavy, kde od odborníků rozhodčích uslyšíte, jaké má váš pejsek přednosti i případně chyby. Výstava je důležitá i proto, že výstavní ocenění minimálně známkou VD (velmi dobrý) je jednou z podmínek pro uchovnění vašeho pejska či fenky. Každopádně lze tento váš záměr pochválit, protože výstava psů není, jak se někteří laici domnívají, snobskou ješitnou záležitostí. Především je to spousta zábavy pro vašeho psa, ale i mnoho práce pro vás. Co byste však pro svého budoucího šampióna neudělali. Vedle řady kynologických odborníků a chovatelů se na takové výstavě seznámíte s mnoha dalšími chovateli, ať již stejného, či ostatních plemen, se kterými máte možnost vyměnit si zkušenosti, porovnat své pejsky a navázat mnohdy nová přátelství. Zkrátka pokud se chcete společně se svým psem, či v lepším případě, se svými psy pobavit, prožít zajímavou sobotu či neděli, neváhejte a pozorně si přečtěte následující řádky, kde se dozvíte vše potřebné.

Začněme tedy trochou informací o typech výstav, o třídách, ve kterých psi soutěží, a v neposlední řadě i o tom, co vše musíme udělat, abychom se mohli vůbec výstavy zúčastnit.

Výstavy a třídy

1) Výstavy

Výstavy lze rozdělit podle jejich rozsahu a významu na oblastní, klubové, speciální, národní a mezinárodní. Oblastní výstavy psů obvykle můžeme navštívit v blízkosti svého bydliště, jsou pořádány po celé republice a jsou přístupné pro plemena psů, uvedená v propozicích.

Klubové výstavy jsou organizovány pro plemena psů, sdružená v chovatelském klubu. V našem případě se jedná o Basset klub České republiky, který sdružuje chovatele bassethoundů, malých a velkých hrubosrstých vendéeských basetů, modrých gaskoňských basetů a basset Artesien Normand. Na těchto klubových výstavách se zadává titul CAC (čekatelství šampionátu ČR)a titul Klubový vítěz příslušného roku. Podobně je tomu i u speciální výstavy, jejíž pořádání spadá do kompetence organizace sdružující určitá plemena, pro nás opět Basset klub ČR, včetně zadávání titulů CAC.

Národní výstavy jsou přístupné pro všechna plemena psů, zadává se na nich titul CAC.

A konečně mezinárodní výstavy jsou vypisovány rovněž pro všechna plemena psů, se zadáváním titulů CAC a CACIB (čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI).

Z praktického hlediska lze konstatovat, že účast na klubových a speciálních výstavách by měla být pro každého chovatele samozřejmostí. Setká se zde s vrstevníky svého pejska, s ostatními chovateli a majiteli svého plemene, v rodinném prostředí svého klubu. Tyto výstavy jsou současně i jistou společenskou událostí, spojenou s celou řadou dalších akcí, jako je předvádění chovatelských skupin, párů a podobně. Na těchto akcích našeho klubu je již pravidlem, že jsou i pravidelně dotovány poháry, či upomínkovými cenami. Každoročně jsou pro tyto výstavy zajištěni často i zkušení mezinárodní rozhodčí. Na těchto klubových a speciálních výstavách jsou zadávány i důležité tituly, jako je CAJC (čekatel titulu Junior šampión) a CAC (čekatel šampionátu ČR).

Pokud jde o národní a mezinárodní výstavy, pak se připravte na to, že prostředí již není tak "rodinné". Je zcela obvyklé, že na těchto výstavách bývá předvedeno několik tisíc psů různých plemen. Naše plemena basetů, patřící do skupiny č.VI - honiči a příbuzná plemena, bývají zpravidla na programu prvního dne výstavy. Na tomto místě bych rád zdůraznil skutečnost, že v rámci časového programu výstavy se někdy stává, že naše plemeno přijde na řadu při posuzování již hned na začátku posuzování. Proto je třeba být dochvilný, hned po příchodu na výstaviště si najít příslušný kruh a být připraven na předvedení pejska. Po skončení posuzování máte možnost prohlédnout si i ostatní plemena psů a v odpoledním programu prezentovat, v případě úspěchu, svého psa při přehlídce nejúspěšnějších, kde se zároveň předávají případné ceny. Pokud však z určitých důvodů nemáte čas zúčastnit se i odpoledního show, pak vám může pořadatel předat ceny i dříve po předložení certifikátu CAC,či CACIB a výstavního posudku.Tento postup by však měl být pouze výjimkou, a žádný vystavovatel by si neměl nechat ujít příležitost ukázat svého úspěšného závodníka ostatní kynologické veřejnosti.

Tip pro Vás: Pokud vlastníte štěně, které hodláte vystavovat, je dobré ještě před prvním předvedením, navštívit s ním alespoň jednu výstavu psů, třeba jako divák, aby si štěně zvyklo na toto prostředí plné neznámých osob a spoustu štěkajících psů.Je dobré navštívit s ním i některé sportovní či jiné akce, kde se pohybuje velký počet lidí. Samozřejmostí musí být předcházející výcvik ve vodění na vodítku, ochota pejska při kontrole jeho chrupu, a v neposlední řadě i přirozenost a uvolněnost při předvedení v kruhu, kterou lze dosáhnout pravidelným tréninkem v odpovídajícím prostředí.

2) Výstavní třídy

V propozicích každé výstavy jsou vypsány jednotlivé výstavní třídy, ve kterých se bude soutěžit. Podmínky pro přihlášení psa do třídy jsou dány především dosaženým stářím ke dni výstavy, případně splněním některých dalších kriterií (předepsaná zkouška z výkonu loveckých psů, či dosažení titulu šampión, národní nebo klubový vítěz). Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

Podmínky pro zařazení psů do výstavních tříd:

Třída dorostu od 6 do 9 měsíců

Třída mladých od 9 do 18 měsíců

Mezitřída od 15 do 24 měsíců

Třída otevřená od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a dosažené tituly

Třída pracovní od 15 měsíců (na MVP je přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen,která mají získání titulu Mezinárodní šampión krásy podmíněno složením předepsané zkoušky. Na ostatních výstavách může být přístupná i pro ostatní plemena, ale propozicích musí být uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje psa k zařazení do této třídy).

Třída šampiónů od 15 měsíců, pro psy, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo titul šampiona některé ze členských zemí FCI

Třída vítězů od 15 měsíců (mimo mezinárodní výstavy může být otevřena místo třídy šampionů s přístupem pro psy s uznaným titulem národní či mezinárodní šampión, titulem národní vítěz a titulem klubový vítěz.

Třída veteránů od 9 let

Mimo konkurenci (v této třídě lze představit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí)

Nyní již víme vše podstatné o výstavách, třídách i o případných získaných titulech. V termínové listině výstav, která obvykle vychází začátkem každého roku v odborných kynologických časopisech, či klubovém zpravodaji Basset klubu ČR, si vybereme výstavy, kterých se hodláme zúčastnit. Uzávěrka přihlášek bývá zpravidla dva měsíce před konáním výstavy, termín pro přihlášení je nutno dodržet, na pozdě došlé přihlášky není brán zřetel. Někdy bývají uváděny dva termíny pro přihlášení, s tím, že u dodatečného termínu přihlášek je vyšší sazba za přihlášení. Maximálně tři dny před výstavou si necháme u svého veterináře potvrdit ve zdravotním průkazu psa veterinární osvědčení pro účast na výstavě. Předpokladem je platné očkování proti vzteklině v době ne kratší než 30 dnů a ne starší než 1 rok a imunita proti psince,parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze.

Pokud přihlásíte svého psa do třídy pracovní je nutno k přihlášce přiložit fotokopii dokladu o vykonané předepsané zkoušce (tzv. certifikat vystavený a potvrzený Českomoravskou kynologickou unií). Předepsaná zkouška pro naše plemena honičů,sdružená v Basset klubu ČR, je BZH (barvářská zkouška honičů) a ZH (zkouška honičů). Předměty těchto zkoušek podrobně popíši v dalším příspěvku, věnovanému tomuto specifickému tématu.

Pro zařazení do třídy šampionů či vítězů je nutno přiložit k přihlášce fotokopii dokladu o přiznání ocenění. Bez doložení přihlášky těmito doklady zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Zpravidla pořadatelé výstavy v propozicích požadují k přihlášce přiložit i fotokopii průkazu původu psa.

Morální vlastnosti vystavovatele

Dobrý a úspěšný vystavovatel by měl brát účast na výstavě jako určitý sportovní výkon dvojice "pán a pes". Měl by vycházet ze svého přátelského vztahu se svým psem, mít dostatečnou důvěru v kvality svého psa a v tomto smyslu mít i dostatečnou vytrvalost a trpělivost, pokud jde o manifestaci těchto projevů nezávislou na úspěchu či porážce. Vždy si uvědomujme, že jde v podstatě pouze o jakousi hru či zábavu, jejíž jednotlivé aspekty nesmějí narušit náš osobní dojem a radost z kontaktu se svým psem. Toto je velice důležité dostatečně si uvědomit, ještě předtím, než se na nějakou výstavu vydáme. Ten kdo neunese hořkost případné porážky a chystá se k insultaci rozhodčího, úspěšnějších soupeřů, či výboru klubu, měl by raději zůstat doma. Není na místě ani přílišná euforie při dílčím vítězství, poněvadž již příště vše může být jinak. Život je rozmanitý a "každý chvilku tahá pilku".

Vlastní příprava psa na výstavu

Příprava psa na výstavu spočívá v zajištění potřebné péče o exteriér psa a o jeho výcvik v předvedení. Samozřejmostí by mělo být, že vyrovnaný, klidný, a dostatečně jistý vystavovatel předvede svého psa či fenku na výstavě v patřičné kondici, se zevnějškem upraveným podle standartu plemene a náležitě vycvičeným pro předvedení. Na tomto místě je třeba čtenáře upozornit, že nestačí pouze chuť a snaha upravit svého vendéena několik týdnů, či dokonce několik dní před výstavou.

Prvním předpokladem dobrého zvládnutí péče o srst, uši, zuby, drápy a ostatní části těla vašeho psa je začít s touto činností již od ranného věku štěněte. S dostatečnou trpělivostí, nejlépe formou hry se musí mladý pejsek přivykat na tyto běžné manipulace, tak aby neztratil důvěru a zvykl si na pravidelné česání, trimování a ostatní potřebné zákroky. Věřte tomu, že si usnadníte spoustu práce s ošetřováním psa po celý váš další společný život.

U vendéenů je péče o srst poměrně jednoduchá. V drsné, hrubé srsti se nachytané nečistoty, bláto a různé části rostlinných semen neudrží a v krátké době odpadnou, případně se snadno odstraní. Hustá podsada chrání tyto psy před nepohodou počasí, před deštěm a chladem. Vendéen nepromokne, protože se mu déšť nedostane na kůži, srstí téměř neproniká voda. Na druhé straně však výhody tohoto typu osrstění našich „chlupáčů“, přináší, např. oproti hladkosrstým basethoundům podstatně vyšší nároky na udržování. Běžná péče o srst spočívá v občasném pročesání kovovým hřebenem (postačí 1-2x týdně), v přiměřeném zkrácení znaků (obočí) na hlavě a srsti z okolí očí tak, aby byly viditelné oči. U hrubosrstých psů probíhá výměna srsti na jaře a na podzim poněkud jinak, než u psů s dlouhou, případně krátkou srstí či hladkosrstých. Když jejich hrubá, krycí srst doroste, odumírá. Při přípravě na výstavu, zejména po zimním období, je zapotřebí odstranit starou odumřelou srst na hlavě, krku, hřbetě a bocích vyškubáním prsty nebo trimovacím nožem.Trimování podpoří růst nové srsti a zlepšuje její kvalitu. V žádném případě nelze doporučit stříhání, které má mnohdy za následek, že se srst stává měkkou a vlnitou, nebo bledne její zbarvení. Stejně tak není vhodné příliš časté koupání, zejména s použitím šampónů a kondicionérů, které tento typ srsti změkčují.

Úprava srsti trimováním není zatím zcela jednotná, na některých výstavách v cizině je vidět psy více či méně upravené, v tomto případě záleží na tom, abychom úpravu zaměřili na zdůraznění předností psa a na případné zmírnění případných drobnějších nedostatků. V žádném případě hrubé vady úpravou srsti neschováme,ale proč nedbat o to,aby náš pes vypadal upraveně. Vhodné je i přiměřené zkrácení srsti i na závěsech (uších), a na zastřižení znaků na obočí a okolí očí tak, aby oči psa byly dobře viditelné. Je nutno mít potřebné zkušenosti a dobře znát standart plemene i anatomii psa. Pokud v tomto směru nemáme dostatek zručnosti a zkušeností, je lépe nechat psa upravit u profesionálního odborníka. Vendéena však obvykle i ve psím salonu často vidí poprvé a neznají vždy kriteria, potřebné pro dokonalou úpravu srsti psa pro výstavu. Z těchto důvodů doporučuji poradit se o úpravě srsti s některým zkušeným chovatelem a postupně se naučit sami upravovat svého psa.

Jako stručný praktický návod uvádím dále několik podstatných rad. Prosím čtenáře, aby omluvili některé případné nejasnosti či chybějící údaje. Tento návod pro úpravu srsti vendéeských basetů ještě nebyl u nás nikde zveřejněn, ani jsem jej přes značnou snahu nenalezl v žádných odborných publikacích, ani na internetu. Vychází pouze ze mých zkušeností s tímto plemenem. Proto rád uvítám další podněty, připomínky, případně doplnění vycházející ze znalostí a zkušeností ostatních chovatelů.

Úprava srsti malých hrubosrstých vendéeských basetů a další péče o jejich zevnějšek

Hlava:

Zkrátíme prsty nebo trimovacím nožem srst na temeni. Obočí sčešeme nad oči a zastřihneme tak, aby nepřepadávalo dopředu a nezakrývalo oči. Rovněž srst v okolí koutků očí opatrně zastřihneme tak, aby oči byly viditelné. Partie pod očima má být poněkud propadlá, proto srst na lících protrimujeme, nebo prostřihneme efilačními nůžkami. Srst na vnější ploše boltců zkrátíme vyškubáním či otrimováním. Z vnitřní plochy uší by měly být průběžně odstraňovány chlupy, zejména z okolí vyústění zvukovodu (podrobněji v další časti příspěvku). Poté srst z plochy boltců sčešeme přes okraje boltců a zkrátíme zastřižením po celém obvodu na vnější i vnitřní ploše tak, aby se uši zdály kratší a žádné chlupy nepřečnívaly přes okraj boltců. Při tomto zákroku, nemáte-li dostatek zkušeností, držte ucho tak, aby váš nehet byl mezi okrajem ucha a nůžkami. Když se pes oklepe, zjistíte kde je zapotřebí ještě mírným přistřižením dokončit úpravu.

Hrdlo a zátylí:

Srst upravíme trimováním, případně opatrným prostřihnutím efilačními nůžkami tak, aby vyniklo postavení krku. Přední stranu hrudi upravíme trimováním tak, aby byla rovná.

Hřbet a boky:

Po celém hřbetu až po záď trimováním odstraníme starou odumřelou srst. Doporučuji provést toto otrimování zhruba 8 týdnů před první výstavou. Obvykle po několika měsících srst znovu uzraje a je nutno ji opět přetrimovat, zejména pokud hodláte vystavovat po celou sezónu. Úplné otrimování podle mých zkušeností stačí jednou ročně, začátkem roku včas, s ohledem na uvažovaný termín první výstavy. Srst na bocích rovněž upravíme trimováním, delší srst v dolní části boků a břicha pouze pročešeme, maximálně zarovnáme nůžkami přečnívající chlupy. V žádném případě psa nestříhejte, srst by časem zeslábla, změkla, zvlnila se, případně ztratila barvu. Také nelze doporučit příliš časté koupání, při použití nevhodných šamponů. Koupání krátce před výstavou je rovněž nevhodné. Pro vyčištění a vybělení srsti lze použít plavenou křídu, nebo magnesium, které používají někteří sportovci (vzpěrači, tenisté, horolezci). Tímto přípravkem 2-3 dny před výstavou psa napudrujeme, vetřeme do srsti a poté vykartáčujeme. Jinak koupel včisté vodě bez použití různých odmašťovacích prostředků nevadí.

Přední a zadní běhy:

Přechod z lopatek, případně z kyčlí upravíme trimováním, případně efilačními nůžkami tak, aby byl pozvolný. Na hrudních končetinách sčesáme srst dozadu a zadní stranu běhů upravíme vytrháním, případně opatrným zarovnáním nůžkami.

Na zadních bězích zkrátíme srst vzadu a na vnitřní straně tak, aby nepřečnívaly žádné pramínky chlupů. Srst na přední straně končetin vyčešeme dopředu a nejdelší chlupy vytrháme.

Srst na tlapkách zastřihneme dokola, tak aby nebyly vidět drápy. Zplstnatělou srst mezi polštářky či mezi prsty opatrně vystříháme kulatými nůžkami.

Ocas:

Je třeba upravit tak, aby byl u kořene silný, ke špičce se zužující, chlupy by neměly přesahovat přes špičku, aby se prut zdál kratší. Spodní stranu je možno opatrně upravit tak, aby přečnívající chlupy netvořily praporek.

Péče o uši, zuby a drápy:

Jak bylo již zmíněno výše, u vendéena s hlediska jeho převislých uší, je péče o vnější zvukovod a boltce velmi důležitá. Proto této činnosti věnujme náležitou pozornost a již od štěněcího věku 4-5 měsíců navykejme svého psa na tuto manipulaci. Jedná se o odstranění chlupů z okolí vyústění zvukovodu  a pravidelnou očistu ucha alespoň jedenkrát měsíčně  vhodnými preparáty pro čištění uší. Vytrhání chlupů z boltce a vnějšího zvukovodu děláme průběžně (pár chlupů 1 x  týdně), abychom vytrháním velkého množství chlupů najednou nezpůsobili silné podráždění.V případě propuknutí onemocnění je nezbytné počáteční ošetření veterinárním lékařem.

Pokud si pes nestačí obrousit drápky pohybem, je třeba věnovat pozornost i zkrácení drápů. Stříhání drápků je rutinní záležitost, kterou s dostatečnou zkušeností může dělat chovatel sám. Lůžka bílých drápů jsou dobře viditelná, ale psi s černými drápy mívají lůžka delší a nejsou vidět. Přerostlé drápy se však zkracují velmi obtížně, protože škára přerůstá do rohoviny a při zákroku může dojít ke bolestivému zastřižení a krvácení. Pokud nemáte se stříháním drápků potřebné zkušenosti,požádejte o to svého veterináře, nebo v salónu pro úpravu psů.

Pravidelné čištění zubů psa zpomaluje tvorbu zubního kamene a kazu. Zuby a dásně zkontrolujte jedenkrát týdně, zuby vyčistěte buď zubním kartáčkem namočeným ve slané vodě, nebo zubní pastou pro psy. Pro psy, kteří nesnášejí čištění zubním kartáčkem můžete použít speciální návlek na prst. Jestliže pes zubní kámen již má, je třeba jej odstranit a zuby musí ošetřit veterinář, nejlépe ultrazvukem. Dokonalá péče o chrup vašeho psa zpomalí tvorbu zubního kamene a kazů, zlepšuje se kvalita dásní, omezí se přítomnost infekce zubní dutiny, která může vážně zatěžovat celý organismus psa, o odstranění zápachu z tlamy ani nemluvě. Preventivní péči o oči našeho psa zaměříme především na pravidelnou hygienu očí tj. omývání, utírání a odstraňování „ospalků“ a nálepů a udržování očí v čistotě. Bohaté znaky – obočí na hlavě omezují vzdušnou cirkulaci a prach a nečistota může způsobit zatížení očních kanálků. Proto je nutno upravit okolí očí tak, jak je uvedeno výše.

Uvést pravidelně ošetřovaného pejska do výstavní kondice není příliš namáhavé. Je zapotřebí, jak již bylo uvedeno, začít již u štěněte, a pak pravidelně alespoň 1-2 x týdně věnovat svému favoritovi chvilku svého času. Věřte tomu,že pokud vám záleží na tom, aby dobře vypadal, výsledek se dostaví a budete oba spokojeni.

                         ooooo OOOOO OOOOO ooooo

VYSTAVOVÁNÍ PSŮ - II.část

VÝSTAVNÍ HODNOCENÍ - TITULY A ŘÁDY

      V této části seriálu bych se rád věnoval výstavním titulům a vysvětlil čtenářům ony „podivné“ zkratky a jejich význam, i jakým způsobem pejskové o tyto pocty ve výstavním kruhu soutěží.

     Úvodem si stručně povíme jaké tituly na jakých výstavách můžeme získat. Jak již bylo minule řečeno na klubové výstavě se zadávají tituly CAC, r.CAC, CAJC,  Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Vítěz plemene (BOB) a Vítěz výstavy (BIS).

     Tituly CAC, r.CAC, BOB a BIS můžou získat vaši svěřenci, vedle klubových i na speciálních výstavách,a dále na národních výstavách (kde kromě těchto titulů lze získat i titul Národní vítěz).      

     Na mezinárodních výstavách se zadává vedle titulu CAJC, CAC, r.CAC, BOB i další titul a to CACIB, případně BIG či BIS.

Tituly:

Titul Vítěz třídy se uděluje na všech výstavách jedincům oceněným ve své třídě známkou Výborný 1, s výjimkou případů, kdy obdržel CAC.

 

Klubový vítěz mladých se zadává pouze na klubových výstavách, a to psovi a feně,  kteří ve třídě mladých byli oceněni známkou „Výborný 1“, při splnění ostatních podmínek upravených statutem příslušného klubu (minimální věk psa, členství majitele v klubu a pod.).

 

Klubový vítěz se zadává opět pouze na klubových výstavách. Zvlášť  psi a zvlášť feny, kteří v třídě dospívajících, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů byli oceněni známkou „Výborný 1“ postupují do soutěže o zadání tohoto titulu. Získává jej pes a fena.

Tituly Klubový vítěz se udělují pro každý klub a každé plemeno jedenkrát ročně.

 

Vítěz plemene FCI (BOB) – Best Of  Breed. Do soutěže nastupují obvykle oba CAJC a  nejlepší dospělí jedinci, tedy pes a fena s titulem CAC a výborní 1 z třídy veteránů.

Na mezinárodní výstavě do soutěže nastupují oba CAJC a nejlepší dospělí jedinci CACIB pes a CACIB fena a výborní 1 z třídy veteránů. Obvykle jedinec, oceněný titulem BOB získává ještě titul Vítěz …(s přídomkem dle místa konání výstavy), tedy např. Vítěz Prahy, Vítěz Ostravy a pod.

 

Vítěz skupiny FCI (BIG) – Best In Group lze získat v konkurenci všech vítězů plemene (BOB) příslušné skupiny FCI. V našem případě tedy ve skupině č.VI (honiči, barváři a příbuzná plemena). Skupinami jednotlivých plemen psů se budeme zabývat v některém z dalších pokračování seriálu. Nyní jen velmi stručně – vedle zmíněných bassetů do VI.skupiny patří ještě dalmatin, barváři, bígl, bloodhound, rhodéský ridgeback, slovenský kopov a ostatní nejmenovaná plemena.

 

Vítěz výstavy (BIS) – Best In Show. Do soutěže o tento titul nastupují Vítězové plemene (BOB) a to psi a feny, z nichž je vybrán jediný nejlepší jedinec.

 

Nejlepší veterán

Tento titul se zadává nejlepšímu psovi a feně ve třídě veteránů.

 

 

Klasifikace a případné ceny:

1) Třída dorostu:

Velmi nadějný (VN) – žlutá stužka

Nadějný (N) – bílá stužka

 

2) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (event.vítězů) a veteránů:           

Výborný (V) – modrá stužka

Velmi dobrý (VD) – červená stužka

Dobrý (D) – zelená stužka

Dostatečný – fialová stužka

Vyloučen z posuzování

 

V těchto třídách se zadává titul Vítěz třídy a stanoví se pořadí čtyř nejlepších psů oceněných známkou výborná, či velmi dobrá. Na výstavách, kde nejlepší jedinec obdrží ve své třídě CAC se již nezadává titul Vítěz třídy.

Kromě posudkového listu obdrží každý vystavovatel  diplom a stužku, nebo kokardu. Obvykle všichni psi ocenění CAJC, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS a vítězové jednotlivých soutěží obdrží medaili nebo věcnou cenu (pohár a pod.). Na našich klubových a speciálních výstavách bývá dobrým zvykem a tradicí, že je rozdělena řada dalších krásných upomínkových cen.

Čekatelství šampionátů:

Udělování nebo navrhování titulů „Český junior šampion“, „Český šampion“ nebo„Mezinárodní šampion krásy FCI“ (či chcete-li „Interšampion“) upravují příslušné řády pro udělování titulů šampionátu krásy ČR nebo FCI. Čekatelství (CAC, či CAC a CACIB) uděluje a navrhuje rozhodčí, který příslušné plemeno na výstavě posuzuje. Pokud je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem určen rozhodčí, který čekatelství zadá či navrhne.

CAJC (čekatelství Českého Junior šampióna) může být udělen ve třídě mladých pouze

psům a fenám, oceněným známkou „Výborný 1“, při mimořádných kvalitách exteriéru jedince (není to nárokový titul).

CAC (čekatelství šampionátu krásy  ČR) rozhodčí může zadat v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a vítězů, zvlášť psům a fenám, oceněným známkou „Výborný 1“ (V 1). CAC není nárokový titul a zadává se pouze při mimořádných kvalitách jedince. Ve stejných třídách může rozhodčí udělit titul reservní CAC (res.CAC, či r.CAC), opět zvlášť psům i fenám, oceněným známkou „Výborný 2“. Opět platí ustanovení, že r.CAC není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí zadal titul CAC, kdyby na výstavě nebyl jedinec oceněný známkou „Výborný 1“.

CACIB (čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI) může na mezinárodní výstavě navrhnout rozhodčí nejlepšímu psu a feně z konkurence výborných V 1 – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampionů.

 

Res.CACIB může na mezinárodní výstavě navrhnout rozhodčí druhému nejlepšímu jedinci – psovi i feně. Do této soutěže postupují výborní 2 – CAC, ze třídy, z které byl navržen CACIB  a  výborní 1 – CAC z ostatních tříd.

Opět platí zásada, že udělení těchto titulů není nárokové, mohou být zadány, resp. navrženy bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta odpovídá.

 

Samozřejmě i na mezinárodních výstavách se ještě vyhlašuje Vítěz výstavy (BIS) . V případě dvoudenních výstav se v závěru každého dne vybírá i Nejkrásnější pes prvního, resp.druhého dne. První den bývají obvykle vystavováni psi skupin I., III., IV., VI., VII., VIII. a X., druhý den jsou na programu zbývající skupiny II.,V a IX.

 

Řád pro udělování výstavních titulů:

„Český Junior šampion“

Pro udělení tohoto titulu musí kandidát získat ve věku 9 – 24 měsíců trojí čekatelství. Nejméně dvě čekatelství (CAJC) musí být získána ve třídě mladých a jedno čekatelství (CAC) může být   získáno v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů. Takto použitý CAC již nemůže být uplatněn pro získání titulu Český šampion.

„Český šampion“

Plemena bassetů, sdružených v našem chovatelském klubu mají získání titulu podmíněno zkouškou z výkonu loveckých psů, která opravňuje pro zařazení do pracovní třídy, tedy  konkrétně zkouškou pro plemena honičů. V našem případě se jedná o úspěšné absolvování BZH (barvářská zkouška honičů), nebo ZH (zkouška honičů). Složení zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro zařazení do třídy pracovní.

Kromě uvedené zkoušky musí nejméně ve dvou výstavních sezónách, od dvou rozhodčích dvakrát získat čekatelství CAC, z toho nejméně jednou na mezinárodní výstavě. Druhé čekatelství lze získat na národní, speciální nebo klubové výstavě.

„Mezinárodní šampion krásy FCI“ („Interšampion“)

Pro přiznání tohoto titulu je zapotřebí získat dvakrát CACIB-FCI, od dvou rozhodčích ze dvou států, nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den. Další podmínkou je absolvování předepsané zkoušky z výkonu (pro naše bassety BZH nebo ZH) a to z takové pracovní soutěže, kde se soutěží o čekatelství na národní šampionát (CACT). Další podmínkou  je dokončení soutěže minimálně v III.ceně.

 

Jak postupovat v případě, že váš pejsek splnil výše uvedené podmínky ?

Pro přiznání titulu Český Junior šampion a Český šampion zašlete, nebo osobně doručíte na adresu:  Českomoravská kynologická unie, U pergamenky 3, 170 00 Praha 7  originál průkazu původu, nebo alespoň originál jeho přílohy a originál kartiček dokladujících získání požadovaných čekatelství. Pro titul Český šampion ještě musíte přiložit kopii certifikátu dokladující splnění požadované zkoušky. Toto osvědčení o absolvování zkoušky z výkonu jako doklad pro zařazení psa do třídy pracovní získáte po předložení průkazu původu a vyplněné soudcovské tabulky na adrese Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

 

Pro přiznání titulu Interšampion na adresu ČKU doručíte kopii průkazu původu a originály potvrzení o čekatelství CACIB, které dostanete ze sídla F.C.I. z Belgie. Takže kartičky s návrhem titulu CACIB, které dostanete na výstavě nikam neposílejte, pořadatel výstavy je odesílá F.C.I. a vám již automaticky přijde přiznání navrženého titulu. Dále musíte přiložit již zmíněný certifikát dokladující složení předepsané zkoušky z výkonu.

 

Další soutěže ve výstavní den:

Vedle těchto oficiálních a hlavních soutěží o výstavní tituly, máte možnost na výstavách se účastnit se svými svěřenci i dalších soutěží jako např. Mladý vystavovatel, někdy rozdělené do soutěže Dítě a pes (od 4 do 8 let), Junior Handling (9 – 17 let). V případě, že na výstavu máte přihlášeno více pejsků, můžete se přihlásit do soutěží Nejkrásnější pár, či Chovatelská skupina, případně další soutěže podle vypsaných propozic. Význam soutěží spočívá ve zvýšení atraktivnosti výstavy pro diváky, k přípravě budoucích handlerů a  k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen psů.

Klubové tituly:

„Klubový šampion“

Tento významný a prestižní titul uděluje průběžně Basset klub České republiky při získání jednoho čekatelství CAC ČR z klubové nebo speciální výstavy,pořádané Basset klubem ČR a dvakrát CACIB, z toho alespoň jednou v ČR. Mezi  prvním a posledním certifikátem musí být časový odstup nejméně 1 rok a 1 den. Předávání diplomů a pohárů za tento titul probíhá vždy při příležitosti výroční schůze po klubové výstavě a je vždy publikováno v Basset Telegrafu.

„Výstavní pohár“

Každoročně Basset klub ČR vypisuje pro každé plemeno bassetů, sdružených v klubu, zvlášť pro psy i feny soutěž hodnocenou podle nejvyšších dosažených ocenění, započítávaných dle stanoveného klíče. Vítěz získává pohár a titul „Vítěz výstavního poháru“.

„Klubové Derby“

je součástí soutěže Výstavní pohár, kam jsou automaticky zařazeni účastníci této soutěže narození v předchozím roce. Vítěz obdrží pohár a titul „Vítěz klubového derby“.

„Pracovní pohár“

Také tato prestižní soutěž je vypsána pro jedince v majetku členů klubu. Je též vypsána pro každé plemeno a pohlaví zvlášť a podle výsledků pracovních zkoušek obodovaných, resp. přepočítaných dle stupně obtížnosti s bonusy za kvalitu provedení. Vítěz získává pohár a titul „Vítěz pracovního poháru“. 

 

Řád pro udělování pracovních titulů:

Tak jako na výstavách získávají úspěšní jedinci čekatelství šampionátu krásy ČR nebo FCI, mohou naši basseti, příslušející k plemenům loveckých psů získat za elitní pracovní výkony podobné ohodnocení. V tomto případě se toto čekatelství šampionátu práce (výkonu) označuje zkratkou CACT.

„Šampion práce ČR“

Čekatelství šampionátu práce (CACT) se uděluje nejlepšímu jedinci loveckého plemene na  klubových, národních, republikových nebo mezinárodních zkouškách z výkonu a soutěžích, konaných v ČR. Pro udělení tohoto čekatelství psi soutěží ve schválených disciplinách, zařazených do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. 

CACT lze udělit obvykle nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene, kteří se v soutěži umístili na 1.místě v I.ceně. Druhý pes v pořadí, který dokončí soutěž  v I.ceně může obdržet res.CACT.

CACT a res.CACT není nárokový titul a uděluje se pouze za mimořádně kvalitní výkony, dosahované v průběhu celé soutěže.

Udělení titulu „Šampion práce“ je podmíněno trojím získáním titulu CACT ČR, z toho nejméně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži a dvakrát na klubových či speciálních zkouškách.

„Mezinárodní pracovní šampion FCI“

Aby pes dosáhl titul „Mezinárodní pracovní šampion FCI“ musí předtím obdržet, bez ohledu na svůj věk dvě osvědčení o čekatelství na mezinárodní pracovní šampionát (CACIT), od dvou různých rozhodčích, ve dvou různých zemích, nebo na zkouškách klubů ze dvou zemských svazů. Oba CACITy musí doprovázet dvě I.ceny z mezinárodních pracovních zkoušek FCI. Dále musí ve věku nejméně 15 měsíců  získat na mezinárodní výstavě FCI v pracovní nebo otevřené třídě hodnocení alespoň „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto hodnocení neznají , druhou cenu.

V tomto příspěvku je mezinárodní pracovní šampionát popsán jen velmi stručně, vzhledem k  tématice seriálu. Z těchto důvodů se, už jen  pro úplnost, zmíním ještě o další alternativě, kterou je „Kumulativní titul mezinárodního pracovního šampiona a šampiona krásy FCI“. Doufám, že se většiny čtenářů nedotknu poznámkou, že tento titul pro běžné smrtelníky patří do kategorie snů a pohádek.

 

VYSTAVOVÁNÍ PSŮ - III.část

V dalším pokračování seriálu o vystavování našich pejsků na výstavách všeho typu, bych se rád vrátil k původní myšlence, proč vůbec svého pejska vystavovat. Výstava psů není v žádném případě snobskou záležitostí, ani týráním psů, jak se mnozí začínající chovatelé a majitelé domnívají. Rád bych, aby následující řádky vysvětlily těm dosud váhajícím smysl a podstatu vystavování psů. Jednak se jedná o posouzení zevnějšku (exteriéru) psa s hlediska jeho případného příštího působení v chovu. V tomto směru jde o získání posudku s hodnocením nejméně „velmi dobrý“, i když rozhodujícím kriteriem je výsledek chovného svodu.V každém případě však lze vystavování psů pojmout jako sportovní a společenskou událost, která vedle svých chovatelských aspektů obohatí náš kynologický obzor o spoustu nových, důležitých a lze říci i nepostradatelných poznatků ve vztahu ke kvalitě našeho psa. Kromě tohoto potenciálního naplnění určité chovatelské odpovědnosti, nám přinese napětí, sportovní zážitky, velkou řadu společenských a chovatelských kontaktů, a pro našeho náležitě připraveného pejska příznivý kontakt se svými vrstevníky. Zkrátka myslíme-li to se svým psím společníkem opravdu upřímně, nebudeme váhat s podáním přihlášky na výstavu. Nechci se v tomto odborném kynologickém bulletinu zmiňovat o argumentech majitelů tak zvaných „čistokrevných psů“, tzv. nadpočetných štěňat a pod., bez průkazu původu, kteří se dle Výstavního řádu FCI nemohou výstav zúčastnit. Další polemika na toto téma by byla hluboko pod naši chovatelskou úroveň.

Před výstavou

Abychom se vůbec mohli výstavy psů zúčastnit je nutno nejprve vyřídit několik potřebných administrativních formalit. Předně prostudovat termíny výstav v ČR, případně v zahraničí, vybrat si vhodné termíny a včas podat přihlášku na výstavu. Termíny výstav psů nalezneme pravidelně v našem členském bulletinu Basset Telegraf, v dostupných kynologických časopisech (např. Pes přítel člověka). Kromě toho jsou k dispozici i další webové stránky s touto tématikou. Pokud máme zájem některé z výstav se zúčastnit a nemáme přihlášku, kontaktujeme pořadatele výstavy. Důležité je zajistit si s odstupem tří dnů před výstavou předepsané osvědčení o zdravotním stavu psa, vystavené pověřeným veterinářem. V případě, že již máte platný nový (modrý) veterinární zdravotní pas psa s platností pro země EU, pak by tento průkaz měl být plně dostačující a návštěvu svého veterináře před výstavou můžete vynechat. Ale při naší české, stále rostoucí byrokracii a neustálých změnách všech vydaných nařízení a jejich doplňků, doporučuji vše raději konsultovat se svým veterinářem.

Dále si připravíme k účasti na výstavě originál průkazu původu psa pro zapsání případných výsledků výstavy (kopii zasíláme s přihláškou, včetně potvrzení o úhradě výstavních poplatků). Podmínky pro přihlášení psa do jednotlivých vypsaných tříd byly popsány v předchozích dílech tohoto seriálu a najdete případně ve výstavních katalozích.

Po vyplnění a odeslání přihlášky, včetně zaplacení předepsaných výstavních poplatků dostaneme potvrzení účasti našeho psa písemnou formou.

Účasti na výstavě však předchází i náležitý trénink a nezbytná příprava našeho pejska pro tuto událost, která je podrobně zmíněna v další části.

Na výstavě

Při shonu brzkého ranního vstávání a cesty na místo výstavy, bychom neměli opominout náležité vyvenčení a proběhnutí našeho pejska. Předejdeme tím trapným momentům, kdy náš favorit počne vykonávat svoji přirozenou potřebu na nevhodných místech.

Po příchodu na výstaviště se v první řadě musíme dostavit na místo prezentace psů, které obvykle bývá poblíž vchodu na výstaviště. Zde proběhne veterinární přejímka psů, při níž předložíme ke kontrole zmíněné veterinární osvědčení, potvrzující předepsané podmínky pro účast na výstavě. Dále na základě předložení písemného potvrzení účasti našeho pejska na výstavě zde dostaneme ostatní materiály a tiskoviny pro výstavu - t.j. katalog výstavy, nálepku s katalogovým číslem předváděného pejska, případně další materiály a mnohdy i poukázky na odběr různých reklamních vzorků. Dodržujme určený čas přejímky psů a včasný příjezd na výstavu. Je lépe počítat s určitou časovou rezervou, protože přijedeme-li pozdě, může se stát, že vystavování našeho plemene v kruhu nestihneme a náš pes nemusí být posouzen. Po veterinární prezenci je vhodné neprodleně vyhledat v plánku číslo a místo výstavního kruhu, prohlédnout si tuto lokalitu a vybrat si, nejlépe v okruhu dalších vystavovatelů svého plemene výchozí stanoviště. Doporučuji také zjistit si na tabuli u výstavního kruhu pořadí předvádění jednotlivých plemen. Pořadí jednotlivých tříd zjistíme podle harmonogramu, začíná vždy od tříd nejmladších pejsků, postupně až po třídu veteránů. Pak již můžeme sledovat průběh posuzování v kruhu a hlídat si čas, kdy přijdeme na řadu. Někdy se nám může zdát, že se čas vleče dlouho, jindy můžeme přijít na řadu ihned po příchodu.Vše záleží na organizaci, počtu předváděných psů v jednotlivých třídách, rychlosti i důkladnosti práce rozhodčího, ale tyto okolnosti nemůžeme ovlivnit. Proto, když už jsme na výstavu přijeli, je lépe být připraven v místě výstavního kruhu.

Katalogové číslo našeho psa si připevníme viditelně na oděv, nejlépe sponou, či klipsem, poněvadž samolepky obvykle příliš nedrží a číslo vám bude padat a znervózňovat vás. Zbývající dobu do předvedení našeho psa budeme, tak jak už to bývá, věnovat stálému vylepšování zevnějšku svého psa, který se nezodpovědně povaluje v trávě, písku a pod., ale můžeme se též zkontaktovat a poznat s dalšími chovateli. Dle mého názoru je stále více tato eventualita opomíjena. Je to škoda, protože vzájemná výměna praktických zkušeností mezi jednotlivými chovateli vám přispěje možná více, než čas strávený četbou těchto řádků.

Předvedení psa

V souvislosti s předvedením psa ve výstavním kruhu se běžně užívá termín „handling“. Při vzorném předvedení je nutné,aby pes se svým handlerem spolupracoval v tom smyslu, aby se předvedl uvolněně a radostně, pozorně, bez agresivity, ale i bez ustrašenosti, sebevědomě, klidně, s dobrou mechanikou pohybu, takovým způsobem, aby vynikli jeho přednosti. Na druhé straně při dobrém předvedení lze, i při drobných nedostatcích exteriéru psa, získat dobré ocenění. Velice záleží na přirozeném kontaktu obou partnerů – člověka i jeho předváděného psa. Každý kdo chce tyto důležité kriteria naplnit si musí uvědomit, že nic není zadarmo. Tak jako např. na lovecké zkoušky je nutno psa trpělivě a důsledně cvičit, je zapotřebí obětovat i přípravě pejska k předvedení na výstavě náležitý čas, věnovaný výcviku psa pro výstavní postoj, pro uvolněný pohyb ve výstavním kruhu, pro kontrolu chrupu a další. Věřte tomu, že každý zkušený rozhodčí rychle v kruhu pozná, kdo se zodpovědně věnoval přípravě svého psa a kdo na výstavu přijel nepřipraven. Proto lze začínajícímu vystavovateli doporučit, nejprve se zajet na výstavu pozorně podívat, aby poznal co se bude od něj a jeho psa požadovat. Je vhodné získat informace od zkušenějších vystavovatelů či chovatelů a v neposlední řadě je dobré vzít svého mladého pejska mezi početnou smečku a davy lidí, se kterými se na výstavě setká na „zkušenou“, ještě předtím než přijede vystavovat „naostro“. Ušetříte si spoustu nervozity a tápání, které se přenáší i na vašeho svěřence. Velice důležitý je vzájemný kontakt a důvěra mezi vystavovatelem a jeho psem, bez násilí a stresů. V tomto směru je princip předvedení na výstavě a případné předvedení na zkouškách loveckých psů stejný. Z tohoto pohledu je důležité i vedení pejska na vodítku, kdy nesmí svého vůdce tahat a vláčet, tak kam chce, musí vesele vedle vás běžet a nenechat se tahat za sebou.

Naučit psa vodění na řemeni je disciplina, nutná pro dobré předvedení na výstavě i na zkouškách, ale je důležitá a potřebná i pro běžné denní soužití se psem. Proč se nechat vláčet svým psem po ulicím, parcích či v lese, namáhat si svaly a pejska škrtit ? Pes musí poznat kdy má jít vedle vaší levé nohy klidně a ukázněně. Je nutné začít již od štěněte a citlivě, ale důsledně jej k tomu cvičit. Po náležitém proběhnutí, připneme pejska na řemen, dáme povel „k noze“, „za paty“ či podobný, a dbáme na to aby vedle nás při levé noze kráčel zvolenou rychlostí. Pokud vás předchází, lze jej usměrnit mírným trhnutím vodítka, či klepnutím přes nos proutkem. Věřte tomu, že při vaši soustavné pozornosti a důslednosti, bude stačit krátká doba několika vycházek k tomu, aby byl účel naplněn. Pohyb se psem na vodítku v kruhu, případně další výstavní figury, jako je předvedení na rovné linii, obraty a podobně, cvičíme jednak doma, ale i na různých místech, případně i v přítomnosti dalších osob a psů, tak abychom pejskovi co nejvíce přiblížili podmínky se kterými se setká na výstavě. Nepodceňujme i povrch výstavního kruhu a snažte se seznámit psa s pohybem na trávě, dlažbě, koberci a pod.

Výcvik výstavního postoje začíná obvykle již u odpovědných chovatelů ještě před odběrem štěňat. U nového majitele je třeba pokračovat při denním kontaktu tak, že štěně se snažíme postavit do výstavního postoje s případnými korekcemi postoje. Důležitá je okolnost,aby pejsek i tuto proceduru vzal jako určitou část hry. Proto jej upozorníme jeho oblíbenou hračkou a za určité vytrvání v požadovaném postoji jej odměníme pamlskem a velkou pochvalou.

Jak vypadá správný výstavní postoj ? Pes musí stát v postoji, do kterého jej upravíme, tak aby stál klidně, rovně, soustředěně. Můžeme mírně přizvednout jednou rukou hlavu a druhou rukou ocas, tak aby směřoval mírně vzhůru. Musí se nechat od rozhodčího prohmatat. Při tomto postoji výstavní vodítko zůstává viset vždy na straně odvrácené od rozhodčího. Pejsek by měl ukazovat sebevědomí, měl by mít z předvedení radost a nechovat se ustrašeně a bojácně, tento výcvik musí brát jako hru a proto od něj nevyžadujme přílišnou podřízenost. Podobně při pohybu v kruhu je důležité, aby se prezentoval vesele v přiměřené rychlosti, ale ukázněně, neskákal na nás, netahal nás, ani se nenechal za námi vláčet. Udržujeme náležitý odstup od dalších psů v kruhu a chováme se ohleduplně tak, abychom je nerušili či neomezovali.

Věnujte pozornost i tomu, aby pejsek snesl v klidu i kontrolu chrupu, nejlépe i od cizí osoby, protože rozhodčí při posuzování bude toto vyžadovat. Pokud by pes toto nezvládal, případně projevil agresivitu, může vás rozhodčí z kruhu vykázat a psa neposoudit.

Dbejme aby při předvádění vždy byl pes mezi námi a rozhodčím, což je důležité zejména při obratech. Při pokynu k zastavení vždy hned postavíme psa do výstavního postoje. Po celou dobu předvádění musíme být soustředění a sledujeme pokyny rozhodčího.

Pokud se vám začíná zdát, že těchto doporučení a návodů je příliš a že jsou nad vaše síly, věřte tomu, že veškerá uvedená činnost a čas, věnované tomuto výcviku se vám zúročí a vyplatí i při běžné manipulaci s vaším pejskem, při vycházkách a denní péči.

Základem celého tohoto výcviku je trpělivost, důslednost, odměna a pochvala na správném místě, vzájemný kontakt a důvěra a uplatnění cvičení formou hry.

Na závěr bych rád vám i vašim pejskům popřál mnoho radosti při této činnosti a věřím, že bez ohledu na konečný výsledek výstavy, bude pro vás váš společník vždy nejkrásnějším.

Autor: Ing.Jiří Formánek

                       ooooo OOOOO OOOOO ooooo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Návod k vystavování našich pejsků

(Autor, 1. 2. 2008 23:51)

Budu rád, když na tomto místě přidáte své dotazy a názory. Děkuji